Bilddatabaser för Gunnarps pastorat

Här kan du söka bland drygt 3000 bilder av olika slag. Materialet täcker främst Gunnarp socken.

För närvarande går det bara att söka bland ca. 700 gruppkort

Flera databaser

När jag började samla in bildmaterial valde jag att lagra det i två olika databaser. Den ena innehåller skol- och konfirmationskort, den andra övriga foton. Vid sökning från denna hemsida söker du i material från båda baserna. Skol- och konfirmationskorten ligger under kategori ”Gruppbild”.

Vad finns i baserna?

Materialet omfattar främst Gunnarp, i viss mån Gällared och lite Krogsered. Det finns enstaka skol- och konfirmationskort även från andra socknar, t.ex. Stafsinge, Eftra, m.fl. Jag har gjort en grov kategorisering av bilderna och denna är nog inte alltid helt konsekvent, men följande riktlinjer har använts:
· bilder som innehåller hus/gårdar har lagts i kategori ”Fastigheter” (gäller alltså även om det finns personer på dessa)
· bilder med EN person på har lagts i kategori ”Porträtt”
· bilder med FLERA personer på har lagts i kategori ”Gruppbild”
· bilder som täcker större områden eller flera fastigheter har lagts i kategori ”Vy” (t.ex. vykort, flygfoton över samhällen, etc.)
Som sökresultat erhålls basdata och bildtext.

Bildkvalité

För närvarande kan du inte få fram högupplösta bilder här. Jag har valt att visa lågupplösta bilder eftersom en del av materialet omfattas av copyright. Om du hittar något du är speciellt intresserad av får du kontakta mig och få de villkor som gäller för just den bilden.