Olika dialekter i området

OBS: Uppspelningen via kartans länkar fungerar bara om du har Microsoft Explorer som webbläsare!

En socken - olika dialekter

Gunnarp socken är geografiskt vidsträckt och dialekten varierar betydligt inom området. I de östra delarna finns starka inslag av småländska. I de nordöstra märks tydlig påverkan från kindbodialekt o.s.v. I de båda samhällena Ätran och Fegen, som finns i området, har dessutom utvecklats speciella dialektvarianter.

Lyssna på olika dialektprov

Genom att peka med musen på de olika bynamnen får du information om olika inspelningar som finns att lyssna på. När du hittat något du är intresserad av klickar du bara på bynamnet så startas ett bildspel med inspelningen.