Välkommen till sidan för hembygdsforskning i Gunnarps pastorat!

Här finns samlat sådant som rör området ur ett hembygdsperspektiv. Allt från allmän information om socknarna, till böcker, filmer m.m. Här finns också möjlighet att söka bilder och att lyssna på dialekter.

Mycket nöje!


Gunnarps pastorat

Gunnarps pastorat består idag av socknarna Gunnarp, Gällared och Krogsered.
Tidigare utgjorde Gunnarp och Gällared gemensamt pastorat och historiskt var Gällared huvudförsamling i detta. I slutet av 1800-talet började emellertid Gunnarp växa p.g.a. industrietableringar och den 1/5 1919 övergick därför Gunnarp till att bli huvudförsamling.
Krogsered var tidigare annexförsamling till Drängsered, i Drängsereds pastorat.
Från den 1/1 1962 slogs de tre socknarna samman till GUNNARPS PASTORAT.

Administrativ indelning

Den gamla häradsgränsen mellan Faurås och Årstad härader följde ån Ätran och detta innebar att såväl Gällared som Gunnarp var administrativt delat. I Gunnarp fanns dessutom några gårdar som hörde till Kinds härad i Västergötland.
Krogsered hörde i sin helhet till Årstad härad.