Teknik

Skärmstorlek och visning

Webbplatsen är optimerad för 1280 pixlars skärmbredd (17 tums standardskärm 1:1,25) men fungerar hyfsat på skärmstorlekar mellan 15 och 19 tum. Viss förvrängning av vissa bilder sker när skärmstorleken avviker från 17 tum. Utförandet för centrumdelen är s.k."liquid design" som anpassar sig efter webbläsarens fönsterbredd.


Webbläsare

Webbplatsen är optimerad för Internet Explorer 7. Andra webbläsare fungerar lite olika för olika delar av webbplatsen. På de flesta ställen går det att surfa även om viss sammanflytning av olika siddelar sker. Dialektuppspelningarna fungerar dock bara i Internet Explorer.


Överföringshastighet

Någon form av bredband krävs för att väntetiderna vid sidnedladdning inte ska upplevas som besvärande. Hastigheten bör vara högre än 0,5 Mbit/s.


Kod

Webbplatsen är i huvudsak skriven i XHTML 1.0 Strict. En del avsteg från denna standard finns dock. Bildspelen med dialekter är gjorda i Microsoft Power Point. Dynamiska funktioner är skrivna i php. Databas är mysql.