Vinnare i sommarens torporientering!

Sommarens torporientering är nu avslutad och vinnarna framgår av tabellen nedan. Totalt har 202 personer skrivit sina namn i de gästböcker som fanns ute vid besöksmålen. Dessa personer har tillsammans registrerat 515 torpbesök. Bland namnen finns många från orten, men även folk från Danmark, Tyskland och torparättlingar från USA. Det verkliga besöksantalet är förmodligen större. Jag har talat med flera som besökt enstaka torp men inte skrivit i gästböckerna. I vissa fall har ett helt sällskap varit på plats och det har då inte gått att se hur många de varit.

Trots det stora besöksantalet är det endast ett 30-tal som varit på 8 torp eller fler. Av dessa har dessutom inte alla valt att fylla i sitt resultat och på så sätt kvalificerat sig för att deltaga i utlottningen av priserna. Resultatet är dock betydligt bättre än vad vi vågat hoppas på och naturligtvis mycket glädjande. Det är ju samma arbete med förberedelser och underhåll av besöksmålen, antingen det kommer 10 eller 500 personer.

Konceptet torp-gps har väckt en del uppmärksamhet och det har skrivits artiklar i Hallands Nyheter (11/6 2009) och i "I Halland" (Nr 2 2009). Samma dag som lådorna vid torpen samlades in var en ny tidning för släktforskare, "Antyda" på plats och gjorde ett reportage. Troligen blir det även en artikel i nästa nummer av "Bygd och Natur".

En slutrapport med utförlig besöksstatistik, besökares kommentarer och våra slutsatser kommer att skrivas och finnas tillgänglig här för nedladdning under hösten. Rapporten kommer även att vara avrapportering till Leader Halland.

Ett stort tack till alla Er som deltagit och bidragit till att sommarens torporientering blev så bra som den blev!

Ett stort tack även till sponsorer och finansiärer som möjliggjort arrangemanget:

Förhoppningsvis blir det en ny runda nästa år med nya platser och berättelser. Välkomna åter då!

Sommarens vinnare är:

Dragningslista från Torporienteringen

 

Vinst

Vinnare

1

Bok: Kulturmiljövård i skogen

Ragnhild Karlsson, Ätran

2

Bok: Kulturmiljövård i skogen

Margareta Lövgren, Ätran

3

Bok: Svenska Jätteträd och deras mytologiska historia

Anita Thol, Tokalynga

4

Bok: Svenska Jätteträd och deras mytologiska historia

Arne Andersson, Ågård Ängsliden

5

Bok: Halländska Emigrantöden

Lennart Svensson, Ätran Nysäter

6

Bok: Halländska Emigrantöden

Bernt Johansson, Sundhult Solgläntan

7

Bok: Halländska Emigrantöden

Pamela Davidsson, Uppsala

8

Bok: Halländska Emigrantöden

Uno Johansson, Falkenberg

9

Bok: När mormor gick i skolan + sånghäfte

Eva Johansson, Sundhult Solgläntan

10

Bok: När mormor gick i skolan + sånghäfte

Solveig Andersson, Ågård Ängsliden

11

Bok: När mormor gick i skolan + sånghäfte

Ulf Lövgren, Ätran

12

Bok: När mormor gick i skolan + sånghäfte

Karin Dahlberg, Sundhult Råglyckan

13

Bok: När mormor gick i skolan + sånghäfte

Lennart Thol, Tokalynga

 Vinsterna kommer att distribueras ut till dem som vunnit.